Назад до архіву

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державна служба. №9 2017

НАУКОВІ СТАТТІ  
Бєдова О. А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до ACQUIS ЄС: стан, удосконалення
Бернацький А. А. Спеціалізовані територіальні одиниці: їх особливості та критерії
Гаєвська Л. А., Шульга Н. Д. Історія розвиткувітчизняної державної освітньої політики (друга половина ХІХ–початок ХХ століття)
Гребоножко Є. П. Можливості впровадження та використання «Вестмінстерської» моделі реформування державного управління до умов України (на прикладі Великобританії)
Дивнич Г. А. Англомовна компетентність державних службовців України: критерії, принципи та шляхи оцінювання
Заболотний А. В. Система нормативно-правового регулювання державної служби
Зубчик О. А. Державне управління як фактор конкурентоспроможності країни: Дж. М. Кейнс про пізнання економічних процесів та економічну політику держави
Кланца А. І. Основні моделі збереження громадянського здоров’я як умови національної безпеки держави
Круть В. О. Суб’єкти формування антикорупційної політики в системі державного управління України
Лікарчук Н. В. Децентралізація органів державного управління: фактори, ознаки, підходи та форми
Лужикова Є. О. Сучасні механізми адміністрування виборчого процесу в Україні та міжнародні виборчі стандарти: якою має бути реформа?
Марковець В. М. Політичні засади становлення особистості як суб’єкта державно-управлінської діяльності
Мелко В. Л. Державне регулювання страхування будівельної діяльності в Україні
Пилипенко В. П. Державна політика інноваційного розвитку України в процесі модернізації
Семьоркіна К. О. Участь організацій громадянського суспільства у впровадженні національної стратегії у сфері прав людини
Чигиринець Є. О. Сутність механізмів регулювання державної політики зайнятості молоді
Якiбчук О. В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України


[Державна служба №9 2017 - Повний текст] - PDF