Назад до архіву

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державна служба. №1(10) 2018

НАУКОВІ СТАТТІ  
Барило О. Г. Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях
Бовсунівська І. В. Партнерство влади, бізнесу та громади як складова дієздатності об'єднаних територіальних громад
Гоголь Т. В. Формування соціоекономічної моделі вітчизняного аграрного сектору
Гребоножко Є. П. Політичні механізми формування та використання людського потенціалу в системі державного управління: концептуалізація досвіду
Зубчик О. А. Трансформація концепту "конкуренція" у науковій думці в контексті суспільного розвитку
Рачинська О. А. Соціальна реклама як метод налагодження стійких суспільних зв'язків
Сивий Р. П. Детермінанти трансформації концепцій державної служби
в країнах Європейського Союзу
Фесянов П. О. Організаційно-правові пріоритети розвитку інституту державної служби в Україні
Фостікова В. В. Розвиток кадрового потенціалу в органах місцевого самоврядування
Черняхівська В. В. Шляхи вдосконалення гендерної політики в системі державного управління
Шарап С. О. Кадрова політика: поняття, види, особливості в державній прикордонній службі України
Шірінова А. До питання про застосування інструментів нетарифного регулювання ЗЕД (зовнішньоекономічна діяльність) в контексті правил СОТ (світова організація торгівлі)


[Державна служба №1(10) 2018 - Повний текст] - PDF