РЕДАКЦІЙНА РАДА

Губерський Леонід Васильович, акад. НАН України, д-р філос. наук, проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Конверський Анатолій Євгенович, акад. НАН України, д-р філос. наук. проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Руденко Сергій Валерійович, д-р філос. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Комаха Лариса Григорівна, д-р філос. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Неліпа Дмитро Васильович, д-р політ.наук, доц.,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Соловйов Віктор Миколайович, д-р наук з держ. управління, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Шутов Андрій Юрійович, д-р іст. наук, проф., Московський державний університет імені М. В. Ломоносова

Ковбасюк Юрій Васильович, д-р наук з держ. управління, проф., Національна академія державного управління при Президентові України

Ващенко Костянтин Олександрович, д-р політ. наук, проф., Національне агентство України з питань державної служби

Влад Генін, декан факультету бізнесу та ІТ університету Фенікс, Каліфорнія, США

Рачинський Анатолій Петрович, д-р наук з держ. управління, проф., Національна академія державного управління при Президентові України

Мотренко Тимофій Валентинович, д-р філос. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка

Мельник Роман Сергійович, д-р юридичних наук, проф. кафедри адмістративного права КНУ ім. Тараса Шевченка,  директор Центру німецького права

Зубчик Олег Анатолійович,  к-т філос. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Лікарчук Наталія Василівна, д-р політ. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Савков Анатолій Петрович, д-р наук з держ. управління, проф., Національна академія державного управління при Президентові України